Drankenkartons

De Nederlandse overheid heeft vanaf 1 juli 2023 een recyclingdoelstelling op drankenkartons opgelegd waardoor meer drankenkartons moeten worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled.

De doelstellingen voor het percentage te recyclen drankenkartons zijn vastgesteld voor de komende jaren. Hieronder vindt u deze percentages. (Bron indicatie realisatie 2021: WUR rapport)

placeholder

Definitie drankenkartons

Voor 2023 is ook de wettelijke definitie van een drankenkarton door de Overheid verruimd. Dit kan van invloed zijn op uw administratie. Deze definitie trad in werking op 1 juli 2023, maar dient te worden aangehouden in de aangifte over het gehele kalenderjaar 2023.

Volgens de European List of Standard Grades of Paper and Board for Recycling is het mogelijk om drankenkartons samen te stellen met slechts 50% papier en karton. Met het oog hierop is de omschrijving van het begrip drankenkartons aangepast.

Drankenkartons worden nu in de wet gedefinieerd als: "verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, niet zijnde drinkbekers, waarvan papier en/of karton het hoofdbestanddeel vormt."

Verpact geeft invulling aan deze nieuwe wettelijke definitie op de volgende manier:

1. “Verpakkingen”:

Gelamineerde verpakkingen waarbij het papier en plastic deel niet met de hand van elkaar te scheiden zijn

2. “Geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen”:

Voor de toepassing van deze definitie is niet van belang of de verpakking daadwerkelijk een vloeibaar levensmiddel bevat, maar enkel of de verpakking geschikt is om een vloeibaar levensmiddel te verpakken. In geval van twijfel dient vast te worden gesteld of de verpakking lekdicht is (en blijft) voor water.

3. “Niet zijnde drinkbekers”

  • Wanneer een verpakking onder ‘drinkbekers’ valt voor de SUP, valt deze per definitie niet ook onder de drankenkartons definitie, waarin drinkbekers immers uitgesloten zijn. Het afwegingskader bij de SUP bepaalt in de huidige praktijk wat drinkbekers zijn.
  • ‘Bekers’ met bijvoorbeeld zuivel, ijs of yoghurt worden in de SUP niet als ‘drinkbeker’ geclassificeerd, maar als voedselverpakking. Bekers met een poeder dat aangelengd moet worden met water zijn volgens de SUP wel een ‘drinkbeker’.

4. “Waarvan papier en/of karton het hoofdbestanddeel vormt”

Net zoals voor andere materialen wordt het ‘hoofdbestanddeel’ vastgesteld op basis van het gewicht van de verschillende materialen in de betreffende productverpakking.

Hieronder vindt u een beslisboom om te bepalen wanneer een verpakking een drankenkarton is.

placeholder

Sommige gelamineerde verpakkingen met hoofdbestanddeel papier en/of karton (niet zijnde drinkbekers) die geschikt zijn voor het verpakken van een vloeibaar levensmiddel, maar waar geen vloeibaar levensmiddel in zit, kunnen tóch een drankenkarton zijn. Voorbeelden zijn:

  • Vloeibaar wasmiddel in een gelamineerde verpakking, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, niet zijnde drinkbekers, waarvan papier en/of karton het hoofdbestanddeel vormt. Hierover kan twijfel over ontstaan omdat dit geen levensmiddel is. Toch valt deze verpakking onder de drankenkartons.
  • Hetzelfde geldt voor kattenmelk in een gelamineerde verpakking, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, niet zijnde drinkbekers, waarvan papier en/of karton het hoofdbestanddeel vormt.

Verpakkingenadministratie

De wettelijke wijzigingen hebben invloed op de gegevens die u aan Verpact dient te verstrekken voor uw opgaaf 2024 en aangifte 2023. Dit betekent ook dat uw verpakkingenadministratie mogelijk aangepast dient te worden. Op deze pagina leest u er meer over. Of bekijk onderstaande video om te zien hoe u drankenkartons moet aangeven in het aangifteformulier over 2023. 

Let op: de nieuwe wetgeving en definitie trad in werking op 1 juli 2023, maar dient te worden aangehouden in de aangifte over het gehele kalenderjaar 2023.

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer