Nieuwe wetgeving

placeholder

Er zijn veel impactvolle wettelijke wijzigingen geweest in het afgelopen jaar. Om Nederland circulair te maken moeten we met z’n allen flinke stappen zetten, nieuwe wetgeving hoort daarbij. De veranderingen kunnen voor uw organisatie een grote impact hebben op zowel financieel als op administratief vlak. Op deze pagina helpen wij u graag verder met de succesvolle doorvoering van de nieuwe wetgeving.

Voorstel Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

De PPWR is de Packaging and Packaging Waste Regulation, ofwel de Verordening voor Verpakkingen en Verpakkingsafval. Deze EU-wetgeving gaat de EU-Verpakkingenrichtlijn vervangen, maar is nu nog 100% niet definitief.

SUP- wetgeving

De SUP-wetgeving is formeel al vorig jaar ingegaan en komt voort uit de implementatie van de Europese SUP-richtlijn in Nederlandse wetgeving. Het belangrijkste doel van de SUP-richtlijn is het verminderen van de milieu-impact van wegwerpplastics (zoals ballonnen, maaltijdverpakkingen, drankverpakkingen, rietjes, en bestek). De richtlijn omvat een pakket aan maatregelen om het aandeel van wegwerpplastic in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen. De maatregelen zijn gericht op plastic producten/verpakkingen die het meest worden gevonden op Europese stranden.

Voor drinkbekers en vormvaste voedselverpakkingen zijn er concrete ontmoedigingsmaatregelen opgesteld die het gebruik moeten reduceren. Een andere belangrijke maatregel is het verplichten aan PI's die SUP- verpakkingen op de markt brengen tot het betalen van een vergoeding voor de kosten die publieke gebiedsbeheerders maken bij het opruimen van deze SUP-verpakkingen aanwezig in het Nederlandse zwerfafval. De hoogte van de vergoeding aan de gebiedsbeheerders wordt in juni 2024 door de minister van I&W vastgesteld.

Planning onderdelen SUP-richtlijn

 • Juli 2021: markeringsvoorschriften en het verbod op o.a. rietjes.
 • Vanaf 2022: rapportageverplichting SUP-verpakkingen waarvoor een consumptiereductie beoogd is (drinkbekers, vormvaste SUP-voedselverpakkingen).
 • Vanaf 2023: vergoeding zwerfafvalkosten en rapportageverplichting voor alle SUP-verpakkingen: flexibele voedselverpakkingen, draagtassen, drankflessen (hiervoor geldt ook dat toegepast gerecycled materiaal moet worden gemeld), drinkbekers en vormvaste SUP-voedselverpakkingen.
 • 2023/2024: gefaseerde invoering ontmoedigingsmaatregelen voor to-go voedsel- en drankverpakkingen.

Belangrijk: Voor SUP-verpakkingen geldt er geen aangiftedrempel, daar waar die voor andere verpakkingen 50.000 kilo is. Ook PI's die 1 stuk SUP-verpakking op de markt brengen, vallen onder de nieuwe wetgeving.

Lees meer

Verandering definitie Producent of Importeur

1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het ministerie van I&W, zodat deze in lijn komt met de definitie in de wetgeving.

De aanpassing heeft impact op organisaties die:

 • Beroepsmatig een ander opdracht geeft de verpakking van producten te voorzien van zijn naam, logo of merkteken (en ook de opdrachtnemer).
  • De bijdrageplicht verschuift in zijn algemeenheid (er zijn uitzonderingen) van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, productie van een product waarvan het merk niet aan de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label;
 • Voor verpakkingen die kwalificeren als verkooppuntverpakking verschuift de aangifteplicht van de verstrekker naar de producent/importeur die de lege verpakkingen op de markt brengt. Op dit aangiftepunt moet ook worden vastgesteld of er voor de sup en statiegeld aangifte gedaan moet worden. Een verpakking kwalificeert als een verkooppuntverpakking als die is opgenomen op de limitatieve lijst verkooppuntverpakkingen (2023) of de Aanvullende lijst verkooppuntverpakkingen (2023). Voor 2024 is de limitatieve lijst verkooppuntverpakkingen en aanvullende lijst iets aangepast. Staat uw verpakking niet op deze lijst, dan zien wij die altijd als een reguliere verpakking en moet er op het moment van gebruik worden gekeken of en waarvoor er aangifte gedaan moet worden. Het feitelijk gebruik is dus niet van belang. In de lijst is tevens aangegeven of op uw verkooppuntverpakking de SUP aangifteplicht rust, mits uw verpakking een aandeel plastic bevat. 

Als gevolg van alle veranderingen zullen enkele verpakkingscategorieën worden hernoemd. Zo wordt bijvoorbeeld de categorie “verpakkingen” aangepast naar “overige verpakkingen”.

Drankenkartons

Vanaf 1 juli 2023 is de recycledoelstelling voor drankenkartons ingegaan. Daarnaast is de definitie van drankenkartons over 2023 gewijzigd. Op de volgende pagina wordt aangegeven op welke manier wij de definitie toepassen.

Uw verpakkingenadministratie 2023 en 2024

Met alle wijzigingen gaat er ook relatief veel veranderen voor de verpakkingenadministratie. Onderstaande onderwerpen zijn van toepassing op uw verpakkingenadministratie vanaf 2023.

 1. Statiegeldblikjes
  Statiegeldblikjes dienen (net als plastic statiegeldflessen) vanaf 1 april 2023 separaat te worden opgegeven (tot die tijd als “overige verpakking”). Zowel de aantallen als de kilo’s per materiaalsoort waarvan het blikje is gemaakt moeten worden aangegeven.
 2. SUP
  Men dient zowel de kilo’s als de aantallen van de SUP- verpakkingen op te geven. Het betreft hier in principe vijf categorieën. Voor enkele categorieën moet een verdere onderverdeling worden gemaakt vanwege de verschillende kosten die met de inzameling en recycling gemoeid zijn. Voor drinkbekers en vormvaste voedselverpakkingen met of zonder deksel gaat de wijziging in 2022 in, voor de overige SUP-verpakkingen per 2023.
 3. Herbruikbare (voorheen meermalige) verpakkingen
  Omdat de overheid doelen stelt ten aanzien van hergebruik van verpakkingen is besloten dat niet alleen statiegeldflessen maar alle herbruikbare verpakkingen gaan worden uitgevraagd. We vragen de bedrijven om bij de aangifte van 2022 en verder van hun herbruikbare verpakkingen de volgende uitsplitsing te maken:
 • Het totale gewicht van alle herbruikbare verpakkingen van dat jaar, uitgesplitst per materiaalsoort.
 • Het gewicht van alle meermalige herbruikbare verpakkingen die een eerste omloop maken in datzelfde jaar, uitgesplitst per materiaalsoort. 

Webinars

Bekijk de meest recente webinars hieronder terug. 

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer