Tarieven

De Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen kent verschillende tarieven, afhankelijk van het soort materiaal en/of verpakking soort. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor karton een lager tarief dan voor plastic. Hoe zit dat eigenlijk?

placeholder

Tarieven per materiaalsoort

Het tarief per materiaalsoort wordt bepaald door de kosten die het inzamelen, scheiden en recyclen van dat specifieke materiaal met zich meebrengen. Kortom, goed recyclebare verpakkingen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Een deel van het tarief bestaat uit de algemene systeemkosten, dit zijn de kosten gemaakt voor onder andere monitoring van de recycling. Deze kosten worden evenredig verdeeld over de materiaalsoorten.

Tarief herbruikbare (voorheen meermalige) verpakkingen
Herbruikbare verpakkingen zijn verpakkingen die u nadat u ze op de markt heeft gebracht weer terug ontvangt, inspecteert en eventueel reinigt, en weer opnieuw afvult. Wij vragen u hierbij per materiaal zowel aan te geven wanneer u herbruikbare verpakkingen voor het eerst op de markt brengt, alsmede het totale gewicht van de op de markt gebrachte herbruikbare verpakkingen (inclusief de eerste keer op de markt, dus de totale afzet vermenigvuldigt met het gewicht van de herbruikbare verpakking).

Dus de eisen voor herbruikbaarheid zijn:

  • De verpakking moet ontworpen zijn om meer dan een cyclus mee te gaan
  • Er moet een aantoonbaar systeem zijn waardoor de verpakking meer dan een cyclus doorloopt. We noemen dit de pool.

De jaarlijkse aangifte verplichting is:

  • Het aantal kg voor het eerst aan de pool toegevoegd in een jaar. Hierover betaalt u het tarief. Dit berekent u door het aantal toegevoegde verpakkingen*het gewicht per verpakking te nemen.
  • Ieder jaar het aantal omlopen (in kg) van de herbruikbare verpakkingen. Dit berekent u door het aantal stuks*het gewicht per verpakking te nemen. Hieraan is geen tarief gekoppeld.

De eerste keer dat u herbruikbare verpakkingen aangeeft, betaalt u hiervoor (met ingang van 2023) uitsluitend het systeemtarief. Voor 2024 is dit € 0,015 per kilo. Daarbij geldt wel een verplichte aangifte van het totale gewicht van op de markt gebrachte herbruikbare verpakkingen; hier is echter geen tarief aan gekoppeld.

Tarief herbruikbare plastic drinkbekers
Voor 2024 geldt een tijdelijk separaat tarief voor herbruikbare plastic drinkbekers van € 0,28 per kilo en zonder SUP opslag. Dit tarief geldt uitsluitend voor herbruikbare drinkbekers uit de Lijst Verkooppuntverpakkingen die voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

  • De drinkbeker is aantoonbaar bestemd, ontworpen voor en in de handel gebracht om binnen haar levensduur verscheidene omlopen te maken door opnieuw te worden gevuld of gebruikt te worden voor hetzelfde doel als waarvoor zij is ontworpen.  

De voorwaarde “ontworpen voor” wordt in 2024 ingevuld als:  

  • De beker moet bestand zijn tegen machinaal afwassen en er moet bewezen kunnen worden dat de beker getest is conform NEN-EN 12875-1:2005, waarmee aangetoond wordt dat de beker 125 omlopen (‘loops’) kan maken.  

In 2024 zal Verpact onderzoek doen om het definitieve tarief voor herbruikbare consumentenverpakkingen en bijbehorende eisen vast te stellen voor het jaar 2025 en daarna.  

Dit tarief voor herbruikbare plastic drinkbekers is een nieuw, separaat tarief waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op additionele kortingsregelingen zoals tariefdifferentiatie. 

Tarieven 2024

De verwachte kosten voor het inzamelen, verwerken en recyclen van verpakkingsafval nemen toe met als gevolg dat de tarieven 2024 ten opzichte van 2023 stijgen. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?

Uitbreiding wettelijke taken
Verpact heeft per 2023 meer wettelijke taken gekregen:

  • De Single Use Plastic (SUP) wetgeving is een wet die een flinke impact heeft op een groot deel van de producenten, importeurs en Verpact zelf. Voor verpakkingen die onder de SUP-richtlijn vallen geldt geen aangiftedrempel van 50.000 kilo per kalenderjaar. Zowel het aantal stuks als het gewicht van deze verpakkingen dienen opgegeven te worden. Voor het aantal stuks geldt een SUP-opslag, voor het gewicht is het reguliere materiaaltarief van toepassing.
  • De grootste impact op de kosten is de UPV uitbreiding met bedrijfsmatige inzameling. Verpact is per 2023 (financieel) wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recycling van consumentenverpakkingen in het bedrijfsmatige verpakkingsafval. We zien onder andere dat de inzameling van glas afkomstig van horeca extra kosten met zich meebrengt.
  • De wettelijke verplichting van statiegeld op drankblikjes heeft, naast de verdeling van tekorten uit het verleden, gevolgen voor de verwachte kosten en opbrengsten van aluminium en overige metalen.

Hogere recyclingdoelstellingen
De Nederlandse overheid heeft vanaf 1 juli 2023 een recyclingdoelstelling op drankenkartons opgelegd waardoor meer drankenkartons moeten worden ingezameld en verwerkt. Bovendien stijgt de wettelijke recyclingdoelstelling op plastic de komende jaren. Verpact is verantwoordelijk om deze doelstellingen op kostenefficiënte wijze te realiseren.

Plastic verpakkingen
In 2024 maken we voor de aangifte en tarieven voor het eerst onderscheid tussen vormvaste en flexibele plastic verpakkingen. Beide hebben een eigen starttarief, passend bij de kosten die gemaakt worden om ze te recyclen. De starttarieven plastic 2024 stijgen vanwege de herverdeling van de kosten door de uitbereiding tariefdifferentiatie.

Tariefdifferentiatie Plastic 2.0
Verpact introduceert gelijktijdig met de nieuwe plastic tarieven Tariefdifferentiatie Plastic 2.0. Hierdoor kunt u als uw plastic verpakkingen goed recyclebaar zijn, een korting op het materiaal tarief plastic krijgen tot wel 50 cent per kilo. Dit betekent dat de te betalen bijdrage plastic voor goed recyclebare plastic verpakkingen voor u flink lager kan uitvallen dan in 2023. Let op: Tariefdifferentiatie 2.0 is niet van toepassing op statiegeld of andere tariefcomponenten of kortingsregelingen. 

 

Bandbreedtes tarieven 2025

In het webinar van 4 juli 2024 deelden wij de bandbreedtes van de tarieven per materiaalsoort voor 2025. U kunt het webinar en de presentatie hier terugvinden. In september worden de definitieve tarieven bekend gemaakt.  

Tarieven

MateriaalTarief 2024 €/kg ex.btwTarief 2023 €/kg ex.btwTarief 2022 €/kg ex.btwTarief 2021 €/kg ex.btwTarief 2020 €/kg ex.btwTarief 2019 €/kg ex.btwTarief 2016 / 2017 / 2018 €/kg ex.btw
Glas€ 0,100€ 0,060€ 0,048€ 0,056€ 0,056€ 0,056€ 0,056
Papier en karton€ 0,017€ 0,012€ 0,022€ 0,022€ 0,022€ 0,022€ 0,022
Plastic 2019 t/m 2023 (regulier tarief)n.v.t.€ 1,050€ 0,700€ 0,670€ 0,600€ 0,640€ 0,640
Plastic 2019 t/m 2023
(lager tarief)*
n.v.t.€ 0,790€ 0,440€ 0,410€ 0,340€ 0,380n.v.t.
Plastic vormvast**€ 1,220n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Plastic flexibel/ niet gespecificeerd**€ 1,320n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Aluminium€ 0,200€ 0,160€ 0,160€ 0,110€ 0,050€ 0,020€ 0,020
Overige metalen€ 0,330€ 0,250€ 0,230€ 0,230€ 0,080€ 0,020€ 0,020
Hout€ 0,015€ 0,010€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020
Drankenkartons€ 0,840€ 0,700€ 0,640€ 0,470€ 0,380€ 0,380€ 0,180
Herbruikbare verpakkingen (uitsluitend systeemtarief)€ 0,015€ 0,010n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Herbruikbare drinkbekers€ 0,28n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Andere materiaalsoorten€ 0,015€ 0,010€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020
Algemeen tariefn.v.t.n.v.t.€ 0,770€ 0,770€ 0,770€ 0,770€ 0,770

 

Opslag component SUP-verpakkingen Opslag 2024/ 2023 per 1.000 stuks, ex. btw 
Drinkbekers€ 2,300
Drankverpakkingen€ 2,300
Vormvaste SUP voedselverpakkingen€ 2,300
Flexibele SUP voedselverpakkingen€ 2,300
Draagtassen (<50 micron)€ 2,300

SUP verpakkingen vallen buiten heffingsvrije drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar. Dit betekent dat u iedere SUP-verpakking dient op te geven. U betaalt dan de SUP-opslag alsmede het materiaaltarief over de SUP-verpakking. 
Let op: de SUP-richtlijn is niet alleen van toepassing op plastic verpakkingen, maar geldt ook voor producten als filters van sigaretten, ballonnen, vochtige doekjes, etc. Meer informatie vindt u hier.


Voor de voedselverpakkingen geldt dat bovenstaande SUP-opslag van toepassing zijn als de verpakking onder de SUP-wetgeving valt. 

Let op: voor aluminium en overige metalen geldt dat dit tarief per 1 april niet meer van toepassing is op statiegeldblikjes. Dit vloeit voort uit de introductie van het statiegeldsysteem per die datum. Dus voor die tijd geeft u deze verpakkingen op als een reguliere verpakking, daarna als statiegeldverpakking. 

Lees meer

Afwijkend tarief voor indirecte export

Materiaalsoort202420232022202120202019
Plastic vormvast en flexibel// niet gespecificeerd**€ 0,87€ 1,01€ 0,65€ 0,61€ 0,54€ 0,58

Plastic flessen zonder statiegeld (tot 1 juli 2021)

MateriaalsoortTarief 2018 / 2019 / 2020 tot 1 Juli 2021Tarief 2015 / 2016 / 2017
Plastic fles > € 0,75 later zonder statiegeld*€ 0,25 per fles excl. btw€ 7,50 per kilo excl. btw

*Valt buiten heffingsvrije drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar.

Tarieven bedrijfsverpakkers

MateriaalTarief 2024 €/kg ex.btwTarief 2023 €/kg ex.btwTarief 2022 €/kg ex.btwTarief 2021 €/kg ex.btwTarief 2020 €/kg ex.btwTarief 2019 €/kg ex.btwTarief 2016 / 2017 / 2018 €/kg ex.btw
Glas€ 0,0303€ 0,0190€ 0,0156€ 0,0171€ 0,0171€ 0,0171€ 0,0171
Papier en karton€ 0,0154€ 0,0104€ 0,0110€ 0,0110€ 0,0110€ 0,0110€ 0,0110
Plastic (2019 t/m 2023)n.v.t.€ 0,1972€ 0,1330€ 0,1276€ 0,1146€ 0,1222€ 0,1222
Plastic vormvast€ 0,2319n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Plastic flexibel /niet gespecificeerd€ 0,2499n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Aluminium€ 0,0483€ 0,0370€ 0,0358€ 0,0268€ 0,0160€ 0,0106€ 0,0106
Overige metalen€ 0,0717€ 0,0532€ 0,0484€ 0,0484€ 0,0214€ 0,0106€ 0,0106
Hout€ 0,0150€ 0,0100€ 0,0106€ 0,0106€ 0,0106€ 0,0106€ 0,0106
Andere materiaalsoorten€ 0,0150€ 0,0100€ 0,0106€ 0,0106€ 0,0106€ 0,0106€ 0,0106
Algemeen tariefn.v.t.n.v.t.€ 0,770€ 0,770€ 0,770€ 0,770€ 0,770

Toelichting tabellen

*Plastic lager tarief (2019 t/m 2023)
Is uw plastic verpakking goed te sorteren en te recyclen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Tariefdifferentiatie 1.0 en betaalt u een gereduceerd tarief. Meer lezen, klik hier.

**Plastic vormvast en flexibel
1 januari 2024 introduceren wij Tariefdifferentiatie Plastic 2.0. Om de plastic verpakkingsketen te kunnen sluiten, en dus zo min mogelijk nieuw plastic te produceren, moeten plastic verpakkingen na gebruik weer als grondstof gebruikt worden voor nieuwe plastic verpakkingen. Van plastic verpakking naar plastic verpakking dus. Hoe makkelijker een verpakking te recyclen is, hoe beter dit gaat. Verpact gaat daarom goed recyclebare plastic verpakkingen en inzet recyclaat belonen. We maken hierbij onderscheid tussen vormvaste plastic verpakkingen en flexibele plastic verpakkingen.

Overige materiaalsoorten 
Hieronder vallen alle verpakkingen die niet zijn gemaakt van glas, papier/karton, kunststof, hout of metaal, bijvoorbeeld juten zakjes (textiel) en stenen kruiken (keramiek).

Drankenkartons
Op 1 juli 2023 is de wettelijke definitie voor drankenkartons gewijzigd. Drankenkartons worden volgens de gewijzigde wetgeving gedefinieerd als: “verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, niet zijnde drinkbekers, waarvan papier en/of karton het hoofdbestanddeel vormt”. Lees hier meer over de toepassing van de definitie drankenkartons.

Voor de monitoring is het belangrijk dat wij de samenstelling van drankenkartons kennen. Daarom vult u bij uw aangifte het gewicht in per materiaalsoort waaruit de drankenkartons zijn opgebouwd. Let op! De nieuwe definitie is van toepassing op de aangifte over het gehele kalenderjaar 2023.

Indirecte export
Bij indirecte export geldt een afwijkend tarief op kunststof. De andere tarieven blijven gelijk.

Plastic fles voor frisdrank of water zonder statiegeld
U bent wettelijk verplicht om u zo snel mogelijk aan te melden voor de statiegeldregeling. Meld u daarom direct aan. Brengt u plastic frisdrank en of waterflessen op de Nederlandse markt die (nog) niet onder de statiegeldregeling vallen? Dan bent u, ook al brengt u minder dan 50.000 kilo per kalenderjaar op de Nederlandse markt, verplicht om aangifte de doen en de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen te betalen. U betaalt dan het reguliere (per 2024 vormvaste) plastic tarief. 

Algemeen tarief (t/m 2022)
Kunt u onverhoopt de verdeling naar materiaalsoort van uw verpakkingen niet bepalen? Dan geldt het algemeen tarief.

Ons beleid

Meer lezen over tarieven en ons beleid? Lees het hier.
Meer lezen over hoe we tarieven vaststellen? Lees het hier.

Meer weten over de statiegeldtarieven?

Bekijk het hier

Veelgestelde vragen

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer