Uw verpakkingen

placeholder

Verpakkingen zijn er in alle soorten, maten, vormen en kleuren.

Verandering toepassing definitie van het begrip ‘producent of importeur’

Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het Ministerie van I&W. Deze verandering zorgt ervoor dat de definitie in lijn komt met de definitie in de wetgeving. De aanpassing heeft impact op uw aangifte en dus op de door u af te dragen Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen wanneer u:

  • Als opdrachtnemer of opdrachtgever (merkeigenaar) betrokken bent bij de vervaardiging van een product waarvan het merk niet de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label;
  • Een verkooppuntverpakking produceert/importeert of deze bij verkoop aan een consument aan het verkochte product toevoegt.

De Single Use Plastic (SUP) Richtlijn

Lees er hier meer over

Aangifte doen over uw verpakkingen

Brengt u meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen per jaar op de Nederlandse markt? Dan bent u verplicht aangifte te doen en betaalt u in de meeste gevallen de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Sommige situaties met betrekking tot het doen van aangifte vragen meer aandacht of zijn complex. Onze handreiking verpakkingenadministratie kan u dan helpen

Met de afvalbeheerbijdrage betalen wij de inzameling en recycling van verpakkingen. Daarnaast rapporteren wij jaarlijks de gerealiseerde recycleresultaten aan de overheid.

Wat is een verpakking?

Vaak is het duidelijk wat wel of geen verpakking is, soms is dat niet zo helder. 

Wij gebruiken de definitie uit de wet. Dit is een definitie die in beginsel alle producten omvat welke gebruikt kunnen worden voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren of aanbieden van andere producten.

Let op: Een verpakking is pas een verpakking als deze als verpakking wordt gebruikt. Bent u een importeur of producent van bijvoorbeeld dozen, dan tellen deze pas mee als er iets ingestopt wordt. Voor die tijd zijn het eindproducten. Een uitzondering op deze regel zijn verkooppuntverpakkingen.

Bijzondere verpakkingen

Samengestelde verpakkingen (laminaten)
Dit is een verpakking die uit meerdere, niet te scheiden materiaalsoorten bestaat. Bij samengestelde verpakkingen betaalt u de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen over de verschillende materiaalsoorten waaruit de samengestelde verpakking is opgebouwd. Deze materiaalsoorten geeft u apart op bij uw aangifte.

Drankenkartons
Op 1 juli 2023 is de wettelijke definitie voor drankenkartons gewijzigd. Drankenkartons worden volgens de gewijzigde wetgeving gedefinieerd als: “verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, niet zijnde drinkbekers, waarvan papier en/of karton het hoofdbestanddeel vormt”. Lees hier meer over de toepassing van de definitie drankenkartons.

Voor de monitoring is het belangrijk dat wij de samenstelling van drankenkartons kennen. Daarom vult u bij uw aangifte het gewicht in per materiaalsoort waaruit de drankenkartons zijn opgebouwd. Let op! De nieuwe definitie is van toepassing op de aangifte over het gehele kalenderjaar 2023.

Herbruikbare verpakkingen (voorheen meermalige verpakkingen)
(1) Verpakkingen die binnen een hergebruikssysteem zijn bestemd en ontworpen, en in de handel zijn gebracht om binnen hun levensduur verscheidene omlopen te maken, en (2) door de producent/importeur opnieuw te worden gevuld of te worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor de verpakkingen zijn ontworpen.
U betaalt de eerste keer dat u een herbruikbare gevulde verpakking op de Nederlandse markt brengt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Iedere volgende keer dat u deze verpakking op de Nederlandse markt brengt, geeft u deze wel op in de aangifte bij de totale afzet van herbruikbare verpakkingen maar u betaalt hierover geen bijdrage.

Voor de aangifte dient u het volgende op te geven:

  1. Herbruikbare verpakkingen, 1e gebruik: Geef het gewicht op van het aantal verpakkingen dat voor het eerst wordt gebruikt, uitgesplitst naar de verschillende verpakkingsmaterialen.
  2. Herbruikbare verpakkingen, totale afzet: Geef het totale gewicht op van alle herbruikbare verpakkingen die gedurende het betreffende jaar zijn afgezet, uitgesplitst naar de verschillende verpakkingsmaterialen.

Verkooppuntverpakkingen
Verpakkingen die zijn ontworpen om op het verkooppunt te worden gevuld, noemen we verkooppuntverpakkingen. Bijvoorbeeld een (plastic) draagtas, een patatbakje of een pizzadoos. U betaalt hierover ook de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Componenten verpakkingen
De componenten van een verpakking en de bijbehorende onderdelen worden beschouwd als deel van de verpakking waarin ze zijn verwerkt. De bijbehorende elementen die aan een verpakt product hangen of bevestigd zijn en die een verpakkingsfunctie hebben worden eveneens als deel van de verpakking beschouwd. Voorbeelden zijn (doseer)doppen, schenktuiten, kleefetiketten, etc. Hierover betaalt u ook de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Enveloppen
Is de envelop kleiner dan C5? Dan is het geen verpakking. Is de enveloppe groter dan C5? Dan is het wel een verpakking en betaalt u dus de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Uitzonderingen hierop zijn enveloppen die gebruikt worden voor het verzenden van brieven, facturen, bankafschriften, juridische adviezen en soortgelijke individueel aan de geadresseerde gerichte correspondentie.  

U betaalt dus wel de  Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen als de enveloppen worden gebruikt voor de verzending van goederen zoals tijdschriften, boeken, cd’s, brochures, folders en dergelijke of als er sprake is van een omslag, waarvan duidelijk is dat ze qua vormgeving bedoeld zijn als verpakking van producten, zoals omslagen gevoerd met noppenfolie.

Bedrijfsverpakkingen
Er is sprake van een bedrijfsverpakking als de hele keten, tot en met de eindgebruiker die de verpakking leegmaakt, bestaat uit bedrijfsmatige gebruikers. Wilt u in aanmerking komen voor het bedrijfsverpakkerstarief? Meer informatie leest u hier.

Exoten
Exoten betreffen uitsluitend:
•    injectiespuiten;
•    niet-navulbare aanstekers;
•    niet-navulbare pennen;
•    schrijfstiften;
•    markeringsstiften;
•    correctierollers;
•    toner- en inktcartridges.
U betaalt hierover geen Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Lees meer

Logistieke hulpmiddelen

Over een logistiek hulpmiddel betaalt u geen Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, maar u bent wel verplicht ze te registreren bij uw aangifte. Er is een verschil tussen herbruikbare en eenmalige logistieke hulpmiddelen. Logistieke hulpmiddelen zijn gedefinieerd in de opgestelde lijst die u onderstaand kunt downloaden.

Lijst Logistieke Hulpmiddelen

Uw verpakking verduurzamen

De meest duurzame verpakking is natuurlijk geen verpakking, maar vaak is een verpakking nodig om  producten te beschermen tegen bederf en beschadiging. Dan kunt u kiezen voor een duurzame verpakking, die klein, licht en goed recyclebaar is. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar mogelijk ook voor ‘uw portemonnee’. Wij stimuleren goed recyclebare plastic verpakkingen met financiële prikkels, oftewel tariefdifferentiatie. Hoe kunt u uw verpakkingen verduurzamen? Ons Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)  helpt u graag verder. Zij geven u onder andere advies en concrete handvatten over hoe u uw verpakking duurzamer en beter recyclebaar kunt maken.

Essentiële eisen 

Per wet gelden vanaf 1997 zogenaamde essentiële eisen. Dit zijn eisen die worden gesteld aan verpakkingen ter verduurzaming van de verpakkingsketen. Zo geldt bijvoorbeeld: Beperking van het gewicht en het volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven.

De verantwoordelijkheid omtrent het naleven van de essentiële eisen ligt bij de producent of importeur en wordt de individuele producentenverantwoordelijkheid genoemd. Er komen nieuwe, strengere essentiële eisen aan. Lees er hier meer over.

Voldoet uw verpakking aan de essentiële eisen? Dat kunt u controleren aan de hand van de Checklist essentiële eisen. Meer gedetailleerde informatie nodig? Bekijk dan de KIDV website. 

placeholder

Recyclinglogo’s 

U kunt de consument helpen afval makkelijker te scheiden. Hoe? Door de juiste logo’s op uw verpakking te plaatsen. U kunt gebruik maken van de weggooiwijzer waar een uitgebreide selectie logo’s wordt aangeboden. De logo’s direct downloaden? Dat kan hier.

Wel of geen verpakking?

Bekijk de Verpakkingencatalogus

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer