Onze recycleresultaten

placeholder

Door zoveel mogelijk verpakkingen te recyclen of te hergebruiken, maken we de wereld schoner en duurzamer. Op weg naar volledig fossielvrij en circulair verpakken. 

 

Onze recyclingresultaten
Wij zijn namens de producenten en importeurs van verpakkingen verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Jaarlijks maken wij de recyclingresultaten bekend via het publieksverslag: Op weg naar fossielvrij en circulair verpakken. Wij publiceren ook de monitoringsrapportage, dit is de technische rapportage gericht aan de overheid met alle detailleerde informatie.

Recycling- én circulariteitsdoelstellingen 
Ieder jaar gelden recyclingdoelstellingen voor verpakkingen per materiaalsoort. De Nederlandse overheid heeft in 2021 ook zogenoemde circulaire doelstellingen geïntroduceerd waarin het hergebruik van verpakkingen mag worden meegeteld. Nederland is één van de weinige landen in Europa met circulaire doelstellingen. Hiermee zetten we in Nederland een belangrijke stap voorwaarts naar een circulaire economie voor verpakkingen.

Over 2022 is het hergebruik van alle materiaalsoorten gemeten. Hierbij lag de focus op gesloten poolsystemen in het bedrijfsmatige gebruik, zoals rolcontainers, kratten en pallets en de glazen statiegeldflessen. Dat heeft geleid tot mooie resultaten. Het gewicht aan herbruikbare verpakkingen in een poolsysteem blijkt al bijna gelijk aan het gewicht van eenmalige verpakkingen in Nederland. In een bedrijfsmatige omgeving werken dergelijke systemen goed omdat het gesloten systemen zijn die niet afhankelijk zijn van de welwillende consument.

Hergebruik is een belangrijke optie om verpakkingen duurzamer te maken. Daarom heeft hergebruik van verpakkingen een nadrukkelijke rol in de toekomstvisie van Verpact. Ook met het oog op nieuwe wetgeving, zoals de Single Use Plastic-richtlijn. Naast recycling  is het weglaten van onnodige verpakkingen, minder verpakkingsmateriaal gebruiken én hergebruik van verpakkingen, een belangrijke impuls richting een circulaire verpakkingsketen.

Ervaring met bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen leert dat uniformering en standaardisering bepalend zijn voor succes. Verpact wil een actieve rol vervullen om nu en in de toekomst hergebruik voor de consumentenmarkt op grote schaal mogelijk te maken en verkent waar de markt behoefte aan heeft, zoals een collectieve infrastructuur. Om hiermee uniforme, efficiënte en gemakkelijke hergebruiksystemen op te kunnen zetten voor verpakkingen, inclusief logistiek en reiniging.

Deze activiteit is onderdeel van De Plastic Wijzer, de visie van Verpact op hoe we in de toekomst met plastic verpakkingen omgaan.

placeholder
placeholder
placeholder
In 2022 werd 88% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled of hergebruikt

Circulariteitsresultaten 2022

In 2022 is 88% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled of hergebruikt. Dat is ruim boven de wettelijke doelstelling van 72% in Nederland en de doelstelling van 65% (in 2025) in Europa. We zijn hiermee een van de koplopers in Europa. Het verpakkende bedrijfsleven neemt de verantwoordelijkheid, die wij als Verpact collectief oppakken. Er is nog veel werk te doen om volledig fossielvrij en circulair te verpakken in 2050. Daar zetten we ons samen met alle partijen in de verpakkingsketen voor in. Elke verpakking telt.

*In 2022 heeft de Nederlandse overheid zogenoemde circulaire doelstellingen geïntroduceerd waarin het hergebruik van verpakkingen wordt meegeteld. 

placeholder

Inzamelresultaten plastic drankflessen en –flesjes 2022

Ook geldt vanaf 2022 een inzameldoelstelling voor alle plastic drankflessen en -flesjes, conform wetgeving met én zonder statiegeld. 

In 2022 werd 68% van alle plastic drankflessen ingezameld. Hiermee is de doelstelling van 90% nog niet behaald. In korte tijd is het gedrag van consumenten wel al erg veranderd. We zien dat dit tijd en veel herhaling van de boodschap kost. Voor glas en oudpapier bijvoorbeeld worden de hoge doelstellingen gehaald omdat consumenten het wegbrengen van lege flessen en dozen al jaren gewend zijn. In 2023 wordt fors verder geïnvesteerd in landelijke communicatie en promotie, het verder verhogen van het aantal innamepunten en het verbeteren van de inleverpunten. Hierbij wordt met zoveel mogelijk partners samengewerkt, zoals NS, luchthavens, scholen en evenementen. Zo zijn er speciale promoteams aanwezig op bijvoorbeeld Koningsdag en festivals, waarbij je met een Tikkie je statiegeld terugkrijgt. Ook wordt op steeds meer flesjes met zuiveldrankjes en sappen statiegeld geheven, hoewel dit wettelijk niet verplicht is.

De wettelijke inzameldoelstelling gaat over alle plastic drankflessen, ook die zonder statiegeld. Flessen van sap en zuivel zijn bijvoorbeeld niet statiegeldplichtig (maar er zit wel steeds vaker statiegeld op deze flesjes). Als we kijken naar de inzameling van alleen statiegeldflessen en –flesjes dan is in 2022 75% via het statiegeldsysteem ingeleverd. Statiegeld is een goed middel om zwerfafval terug te dringen. In 2022 daalde het aantal gevonden kleine flesjes in het zwerfafval met 51% ten opzichte van 2020. Het aantal grote flessen daalde met 33% (Bron: ministerie van I&W).

 

Bekijk hier de infographic

placeholder
placeholder

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer