placeholder

België en Nederland bundelen krachten voor betere traceerbaarheid export plasticafval

Valipac, de Belgische organisatie voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (vanaf 1 maart Verpact), haar Nederlandse tegenhanger voor bedrijfsmatige en huishoudelijke verpakkingen, tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van een certificeringssysteem voor recyclers van plastic. Deze overeenkomst is de start van een Europees samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat Belgisch en Nederlands verpakkingsafval ook buiten de EU volgens Europese normen wordt gerecycled.

Persbericht/-reactie
, 6 februari 2024

Meer transparantie op Europese schaal
Op dit moment voeren België en Nederland controles uit. Het Belgische en Nederlandse bedrijfsmatige verpakkingsafval dat buiten de EU wordt gerecycled wordt onder strikte, wettelijk vastgelegde voorwaarden geëxporteerd.

Valipac en het Afvalfonds streven ernaar de uiteindelijke bestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval beter te identificeren en audits uit te voeren bij lokale recyclers om ervoor te zorgen dat zij niet alleen voldoen aan de lokale wetgeving m.b.t. vergunningen, maar ook aan de geldende milieunormen, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgelegd door Europa en de Belgische en Nederlandse overheden. Beide organisaties willen erop toezien dat de recycling buiten de EU op vergelijkbare wijze gebeurt als binnen de EU.

Striktere voorwaarden voor plastic export
Met deze samenwerking anticiperen Valipac en het Afvalfonds op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. Vanaf 2026 is het exporteren van plasticafval naar niet OESO-landen niet langer toegestaan. Export van plasticafval naar OESO-landen zal nog alleen toegestaan worden als de installaties ter plaatse vooraf een audit ondergaan om te garanderen dat recycling onder dezelfde omstandigheden plaatsvindt als binnen Europa (de zogenoemde Broadly Equivalent Conditions).

Valipac en het Afvalfonds werken in dit verband nauw samen aan een auditprotocol in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de export van afvalstoffen. Dit auditprotocol waarborgt een uniforme interpretatie van de manier waarop de overeenstemming tussen de eindbestemming van het plastic verpakkingsafval en de Europese regelgeving beoordeeld wordt.

Betere identificatie eindbestemming
"Met Valipac heeft België al een paar jaar geleden een systeem opgezet om bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval te traceren. Om dit te bereiken, tekenden we samenwerkingscontracten met belangrijke traders in dit domein om de uiteindelijke bestemmingen van het bedrijfsmatig verpakkingsafval van Belgische oorsprong te identificeren. Samen met een onafhankelijk auditbureau beoordelen we de naleving van de regels door de uiteindelijke recycleurs. Aangezien het plastic verpakkingsafval uit Nederland dezelfde trajecten volgt, lag samenwerking met het Afvalfonds voor de hand," aldus Xavier Lhoir, Director Operations and Circularity bij Valipac.

"België en Nederland zijn samen koploper in recycling van verpakkingsafval. Deze samenwerking is daarom een logische stap. Met een gezamenlijk certificeringsysteem kunnen we het aantal controles verhogen en de resultaten van de audits bij recyclers delen. Het Nederlandse plastic verpakkingsafval afkomstig uit huishoudens wordt in Europa verwerkt, alsmede ook een flink deel van het bedrijfsmatige. Door samen te werken met Valipac wordt ook  de recycling van bedrijfsmatig verpakkingsafval uit Nederland en België beter geborgd. Zo maken we het verschil en verzekeren we een effectieve recycling van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Dit sluit aan bij ons streven naar een circulaire verpakkingsketen, waarbij waardevolle grondstoffen behouden blijven," aldus Bianca Lambrechts, directeur Operatie bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Striktere voorwaarden voor plastic export
Met deze samenwerking anticiperen Valipac en Stichting Afvalfonds Verpakkingen op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. Vanaf januari 2028 is het exporteren van plasticafval naar niet-lidstaten van de OESO niet langer toegestaan en mogen OESO-lidstaten ​​alleen plasticafval exporteren dat vooraf een audit ondergaat.

Valipac en Stichting Afvalfonds Verpakkingen werken in dit verband nauw samen aan een auditprotocol in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de export van afvalstoffen. Dit auditprotocol waarborgt een uniforme interpretatie van de manier waarop de overeenstemming tussen de eindbestemming van het plastic verpakkingsafval en de Europese regelgeving beoordeeld wordt.

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer