placeholder

Reactie van het Afvalfonds Verpakkingen op het onderzoek Recyclebaarheid van Nederlandse kunststofverpakkingen

De WUR heeft in opdracht van de NVRD onderzoek gedaan naar de recyclebaarheid van plastic verpakkingen. In tegenstelling tot papier en glas, zijn we in Nederland nog maar korte tijd bezig met recycling van PMD. En omdat er veel verschillende type plastic zijn is PMD minder makkelijk generiek recyclebaar dan papier en glas. Het gaat daarbij zowel om de verpakkingen zelf als om de techniek van sortering en recycling. We weten dat er nog werk aan de winkel is, dat blijkt ook uit het onderzoek van de WUR.

Persbericht/-reactie
, 22 februari 2021

Het Afvalfonds Verpakkingen ziet dat producenten van verpakte producten serieus werk maken van het kleiner, lichter en beter recyclebaar maken van hun verpakkingen. Er kunnen nog meer stappen worden gezet om nog meer plastics hoogwaardig recyclebaar te krijgen. Het WUR-onderzoek onderschrijft ook het belang van goede samenwerking van alle betrokkenen. Van het verpakkingsontwerp tot inzameling in gemeenten en van sortering tot recycling naar een nieuw product. Op alle onderdelen is innovatie van groot belang.

“Het onderzoek is waardevol en voor ons reden om het verpakkend bedrijfsleven te blijven stimuleren om door te gaan met het verduurzamen van hun verpakkingen, bijvoorbeeld met advies van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en door het toepassen van tariefdifferentiatie, ” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Voor goed sorteerbare en recyclebare plastic verpakkingen betalen de bedrijven immers een lager tarief* aan het Afvalfonds. Goed recyclebare verpakkingen worden hiermee dus beloond. Klein Lankhorst: “En met onze afdeling business development kijken we welke ontwikkelingen nodig zijn en in hoeverre de markt hierop zelf anticipeert. Daar waar nodig gaan we innovatie stimuleren, bijvoorbeeld door afzet te garanderen, partnerships aan te gaan of volumeafspraken te maken.”

Door verpakkingen steeds beter recyclebaar te maken - samen met verdere verbeteringen in inzameling, sortering en recycling – komt een circulaire economie waarin verpakkingen optimaal ingezet kunnen worden als grondstof steeds dichterbij.

*Bedrijven betalen over hun verpakkingen een heffing aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daarmee de inzameling en recycling van verpakkingen vergoedt. Het tarief is gebaseerd op de kosten voor inzameling, sortering en recycling van die verpakkingen. 

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer