Wat is de PPWR en wanneer gaat deze in? 

De wetgeving op het gebied van verpakkingen wordt voor het grootste deel bepaald in de Europese Unie. Wanneer de Europese Commissie, de Europese Raad (lidstaten) en het EU-Parlement het eens zijn, wordt er wetgeving opgesteld. Een EU-Richtlijn dient door lidstaten te worden vertaald in eigen wetgeving, een EU-Verordening gaat direct in en is van kracht op iedereen in de Europese Unie.  

De PPWR is de Packaging and Packaging Waste Regulation, ofwel de Verordening voor Verpakkingen en Verpakkingsafval. Deze EU-wetgeving gaat de EU-Verpakkingenrichtlijn vervangen, maar is nu nog 100% niet definitief. In het najaar stemt de EU-Raad over het principeakkoord dat momenteel ligt en bij goedkeuring volgt publicatie waarschijnlijk eind 2024.

Lees direct meer over de 9 highlights uit de PPWR.

Belangrijk te weten is: 

 • 20 dagen na publicatie gaat de PPWR formeel in.
 • De eerste verplichtingen gelden echter pas vanaf 18 maanden daarna, dus ca. in het 2e kwartaal van 2026. 
 • Enkele onderwerpen kennen een langere aanlooptijd of er zijn nog nadere regels voor nodig, en daarom gaan de maatregelen pas later in.  
 • Daar waar nadere regels zullen gaan gelden, zal Verpact de ontwikkeling ervan op de voet volgen en hierover communiceren. 

Doel 
De doelen van de PPWR zijn: 

 1. Aanpak voor de gehele levenscyclus van verpakkingen 
 2. Soepele werking van de interne markt in de EU 
 3. Klimaatneutraliteit in 2050 

De laatste versie van de PPWR is in dit document van het Europees Parlement te vinden.  

Hoe helpt Verpact? 
Verpact is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet (het collectieve deel). En ziet het als haar plicht om tijdig en duidelijk de aangepaste wettelijke individuele verantwoordelijkheden van producenten en importeurs te communiceren. Wij houden u daarom nauwgezet op de hoogte van alle ontwikkelingen en ondersteunen u stap voor stap bij het doorvoeren van de nieuwe regels.  

Wat kunt u nu al doen? 

De PPWR is nog niet definitief en nog niet alles is duidelijk, toch kunt u zich alvast voorbereiden: 

 1. Blijf up to-date: Op deze webpagina zullen wij u doorlopend updaten over de ontwikkelingen.  
 2. Inventariseer: Breng in kaart welke informatie al heeft over uw verpakkingen en welke informatie uw leverancier met u kan delen.  
 3. Per 2030 zijn ‘slecht’ (minder dan 70%) te recyclen verpakkingen verboden. De details hiervan zijn nog niet duidelijk, maar u kunt wel alvast de KIDV recyclecheck doen. Zo krijgt u een beeld hoe goed uw verpakking te recyclen is. Ook kunt u alvast nadenken hoe u uw verpakking verder kunt verduurzamen. Het KIDV geeft u hierover graag advies.  
 4. Is uw organisatie toe aan nieuwe machines voor verpakkingen, brengt u een nieuw product op de markt of denkt u na over andere innovaties? Hou dan alvast rekening met de aanstaande wetgeving. Zo stelt de PPWR een verplichting om alle verpakkingen te minimaliseren op gewicht en volume.   

Webinar 4 juli
Op 4 juli 2024 organiseerde Verpact een webinar over onder andere de highlights van de PPWR. Bekijk de opname hieronder terug. 

Tijdens het webinar hebben we vele vragen mogen ontvangen. Een groot deel van deze vragen hebben wij samengevat en beantwoord in een Q&A.

Q&A’s over administratie vindt u hier, over de PPWR vindt u ze op de betreffende pagina (klik op het onderwerp onderaan deze pagina). Vragen over de tarieven beantwoorden we hier en voor Tariefdifferentiatie vindt u de antwoorden op deze pagina.

 

De 9 highlights van de PPWR

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer