Statiegeld

Statiegeld wordt geheven op glazen (bier) flesjes (hiertoe bestaat echter geen wettelijke plicht), kleine (tot 1 liter) en grote (1 tot en met 3 liter) plastic flessen en drankblikjes.

placeholder

Tarieven statiegeld glas

Statiegeld op glas is niet wettelijk verplicht en het systeem wordt onderhouden door de afvullers zelf. Daarnaast worden de flessen meerdere malen gebruikt.

Hierdoor vallen de glazen flessen met statiegeld onder de categorie van herbruikbare verpakkingen. Voor deze verpakkingssoort geldt dat alleen de eerste keer dat de verpakking op de markt wordt gebracht, de systeembijdrage verschuldigd is (in 2024 is dit 1,5 cent per kilo). U meldt daarnaast echter de totale afzet van flessen (inclusief het eerste gebruik), zodat wij het hergebruik kunnen berekenen.

Materiaal20242023
Herbruikbare verpakkingen, 1e gebruik 1,5 cent per kilo1 cent per kilo
Herbruikbare verpakkingen, totale afzet--

 

Tarieven plastic flessen

Het statiegeldsysteem kent verschillende financiële componenten die in rekening worden gebracht door Verpact. Deze regeling is ingaan vanaf 1 juli 2021. 

Voor de flessen gemaakt van PET (de meeste flessen) geldt vanaf 2025 een verplichting voor het minimumgebruik van post-consumer gerecyclede grondstoffen van 30%. Post-consumer betekent dat het plastic al eens op de markt heeft gecirculeerd en daarna is ingezameld en is gerecycled. Productieafval valt niet onder deze categorie.

Om deze reden geeft u bij ons voor PET zowel het gebruikte gerecyclede materiaal (post-consumer) als het gebruikte primaire (virgin) plastic aan. Voor beiden geldt hetzelfde tarief.

Voor statiegeldverpakkingen betaalt u de volgende tarieven.

  • De producentenbijdrage, via Verpact aan Statiegeld Nederland
  • Het statiegeld, via Verpact aan Statiegeld Nederland
  • Systeembijdrage, aan Verpact
  • SUP-bijdrage, aan Verpact (Let op: Als de dop van de fles niet is vastgemaakt aan de fles moet ook voor de dop 0,23 cent SUP-bijdrage per fles worden betaald. De SUP-bijdrage geldt alleen voor grote en kleine statiegeldflessen.
Type statiegeldverpakking20242023
Kleine statiegeldflessen (tot 1 liter)  
Producentenbijdrage1,4 cent per fles1,4 cent per fles
Statiegeld15 cent per fles15 cent per fles
Systeembijdrage1,5 cent per kg1 cent per kg
SUP-bijdrage0,23 cent per fles0,23 cent per fles
Grote statiegeldflessen (1 liter of meer)  
Producentenbijdrage1,6 cent per fles1,6 cent per fles
Statiegeld25 cent per fles25 cent per fles
Systeembijdrage1,5 cent per kg1 cent per kg
SUP-bijdrage0,23 cent per fles0,23 cent per fles
Statiegeldblikjes (vanaf 1 april 2023)  
Producentenbijdrage0,2 cent per blikje0,2 cent per blikje
Statiegeld15 cent per blikje15 cent per blikje
Systeembijdrage1,5 cent per kg1 cent per kg

 

Let op: deze financiële componenten worden separaat gefactureerd. Afzender van alle facturen is Verpact.

Let op: ook als u minder dan 50.000 kilo aan statiegeldflessen per kalenderjaar op de Nederlandse markt brengt zijn alle financiële componenten van toepassing. 

Voor producten die voor 100% uit sap bestaan, geldt de statiegeldverplichting niet. Wel kunnen producenten van sap nu vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem als de flessen voldoen aan de voorwaarden voor recycling. Aan deze uitbreiding voor 100% sappen worden voorwaarden verbonden. Bekijk de Statiegeld Nederland website voor meer informatie.

Statiegeld blik
Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteem voor drankblikjes met een inhoud van drie liter of minder die op de Nederlandse markt worden gebracht. Bekijk de Statiegeld Nederland website voor meer informatie. 

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer